Minneord Jostein Wammer

Jostein Wammer døde 29.august på St.Olavs hospital etter et kort sykeleie. Han ble 71 år. Jostein var født i Kristiansund i 1950 med familiebånd til Averøya. Her overtok han etter hvert familiens småbruk gjennom generasjoner. Fra barneår var dette Josteins fristed hvor han utfoldet seg med alt som hadde med fiske og sjøliv å gjøre, dette var stedet han søkte til særlig sommers tid og brukte tid på å holde i hevd.