Fant kvikkleire i rasområdet. Starter sikringsarbeid

Grunnprøver viser at det er kvikkleire i rasområdet i Klæbu.

NVE vil stanse erosjonen i bekken forbi rasområdet.  Foto: Morten Antonsen

Torsdag kveld ble Amundalsvegen i Klæbu stengt for trafikk på grunn av fare for nye ras. Fem beboere i to hus har vært evakuert siden raset onsdag kveld.