Minneord Lars Fasting

Lars Fasting er død. Han var å regne som en kjempe for Trondheims byutvikling, en uredd debattant i arkitektur- og byplanspørsmål. Det var han som først løftet verdien av Trondheims bygde miljø fram for allmenheten og sto dermed helt sentralt i arbeidet med å skape en bevissthet om betydningen av å 'ta vare på byen'.