Begravelser og bisettelser torsdag 14. oktober

Havstein kirke: