Minneord Erik Andersen

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om Erik Andresens bortgang.