Året var 1965, og trafikken sto bom stille som vanlig

Hvis folk kvir seg for å kjøre inn til byen i dag, kan de være glad for at de gode, gamle dager er over. Da var det virkelig kork i trafikken.

Full stans: Tålmodigheten ble satt på prøve når trafikken korket seg til ytterst i Erling Skakkes gate. 

Det gikk ikke fortere enn 100 meter på 10 minutter i rushtiden, konstaterte Adresseavisens trafikkmedarbeider, Mr. Clutch (Sverre J. Herstad) høsten 1965. Riktignok var han blant de mest utålmodige når det gjaldt å få bilen fortest mulig frem, men her kunne han støtte seg til nøyaktige tidsmålinger fra en sakte fremadskridene bilkø en ettermiddag i oktober.