Lørdagskommentaren 22. november 2014

Tør vi bli gamle?

Gamle pasienter blir sendt hjem for å dø, unge skal gå foran eldre i helsekøen og snart skal eldrebølgen knuse velferdssanfunnet vårt.

Til stadighet blir vi minnet om det: Det blir ikke lettere å bli gammel. Systemene som skal plukke oss opp når vi blir dårlige, svikter ofte når vi trenger dem som mest. Respekten for eldre mennesker er dalende i vårt samfunn. Den øker ikke av at politikere og andre til stadighet minner oss om den økende byrden av gamlinger som truer med å kvele den norske velferdsstaten.