Kampen mot kulturen

Forslag om å kutte skoletilbud i musikk, dans og drama er ett av flere symptom på en gradvis nedprioritering av kunst og kultur i skolen. Følgene vil bli dramatiske.

Kunst og kulturfag er under press i skolen. Her er Peers Internasjonale Teaterensemble ved Fosen videregående skole i 2011 i forestillingen «Alice i underland». Nå er linja for Musikk, dans og drama ved skolen foreslått nedlagt.  Foto: Dan Ågren

De siste ukene har det blitt debatt rundt beslutningen om å legge ned linja for Musikk, dans og drama ved Fosen videregående skole. Det kan se ut som om det er en del av tidsånden å foreslå kutt i alt som ikke havner under den forferdelige merkelappen «basisfag» i skolen. Gjerne hele veien fra grunnskole via videregående til universitetsnivå.