Kommentar torsdag 12. februar 2015

Håp for skakke brygger

Bryggene langs Nidelven har en 1000 år lang fortid, men uten akutte bygningstekniske redningsoperasjoner, kan noen av dem ha en kort fremtid.

Bryggene langs Nidelven er kjente fotomotiv, men de gamle sjøhusene i Kjøpmannsgaten (til venstre) byr også på utfordringer. Noen av dem står tomme og er sterkt preget av forfall. På Bakklandet (til høyre) er mange av bryggene bygd om til boliger.  Foto: Glen Musk

Bryggene på Bakklandssiden og i Kjøpmannsgata er Trondheims stolthet. Nidarosdomen, Gamle Bybro og bryggene langs Nidelven. Det er Trondheim.