Signert tirsdag 30. juni 2015

Bygningsråd mot bedre vitende

Når så mange medlemmer av bygningsrådet åpent sier at de ikke forstår rekkevidden av sine egne vedtak, da ligger byen tynt an.

De fleste politikerne i bygningsrådet har nå blitt enige om at Gjensidigebygget på Solsiden aldri burde ha blitt reist. Mange av de samme sier også offentlig at Petter Stordalens kongresshotell på Brattøra ikke burde vært der. Noen mener at P-Hotels ved Jernbanestasjonen aldri skulle ha blitt bygd og det samme antydes om Sparebank 1s nybygg i Søndre gate.