Å Vestland, Vestland

Kulturministeren øser milde kulturgaver over Vestlandet, mens Midt-Norge står utsatt tilbake etter forslaget til kulturbudsjett for 2016.

Best i Vest: Kulturminister Thorhild Widvey presenterte kulturbudsjettet på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy i Oslo onsdag. 

Kulturminister Thorhild Widveys tredje forslag til kulturbudsjett har litt tydeligere satsinger, i styrking av områder og institusjoner. Samtidig gjøres det noen grep som stiller andre mottagere av offentlige kulturmidler i mer usikker posisjon, deriblant Olavsfestdagene i Trondheim.