Folk:

Fortsatt liv i lærvan

Med kor og orgel har han hatt verden som arena. Men Terje Wangberg vender alltid tilbake til oppveksten på Lamon i Trondheim.

– Folk hadde omtanke for hverandres ve og vel i de gamle dager inne i Østbyens folksomme leiegårder, sier Terje Wangberg, som gjennom sitt virke som organist har jobbet tett med Snåsamannen og møtt både Pave Johannes Paul II og eventyrer Helge Ingstad.