Sammenligner Israel med Sør-Afrika

Israel begynner å merke den internasjonale boikotten. Den er den største trusselen mot landet i dag, mener Peder Martin Lysestøl.

Bestemte seg: Under den fjerde Gaza-krigen i 2008 og 2009 bestemte Peder Martin Lysestøl seg for å skrive bok om Israel og landets historie. 

Han utgir nå boka «Israel – bak muren av myter og propaganda», der han beskriver et land han har hatt et nært forhold til i over 50 år.