Fiskelykkelig oppfølger

Vi evaluerer, analyserer og planlegger på stedet hvil. Men ikke Dory, hun bare gjør det.

For ved å tro på seg selv, våge seg ut i ukjente farvann, gripe tilfeldighetene og følge sitt indre kompass, opplever man framdrift her i livet. Trygghet, vennskap og kjærlighet inkludert.