Rekordinteresse for korps - men kulturskolen har ikke nok plasser

Korpsene fortviler over at kulturskolen ikke kan tilby alle elevene plass.

På grunn av for lite kapasitet i kulturskolen, må Brundalen og Charlottenlund skolekorps nå begrense rekrutteringen. Det synes nestleder i korpset, Brit Fridtjofsen, er trist. 

- Det føles helt forferdelig å begrense rekrutteringen, sier Brit Fridtjofsen, nestleder i Brundalen og Charlottenlund skolekorps (BCSK).