Sjekker ut nabotomta til Nidarosdomen

Plassbehovet til det nye museet for kunst og design er omtrent som et Ikea-varehus. Nå starter utredningen av alternativene for hvor det skal ligge.

Arealbehovet for sammenslåingen av Trondheim kunstmuseum (TKM) og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum er kartlagt. Nå starter arbeidet med å finne ut hvor det nye museet skal lokaliseres, hvordan det skal bli, og hvem som skal betale. 

24 000 kvadratmeter. Det er konklusjonen så langt på hvor stort det nye museet for kunst og design i Trondheim bør bli. Museene i Sør-Trøndelag (Mist) har i samarbeid med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune utredet arealbehovet for sammenslåingen av Trondheim kunstmuseum (TKM) og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Nå starter arbeidet med å finne ut hvor det nye museet skal lokaliseres, hvordan det skal bli, og hvem som skal betale.