1718: Karolinerne kommer

Derfor heter det Ny-Sverige i Røros

Mange sultne og nedbrutte svenske soldater deserterte. I Røros-området har ulike historier satt nye stedsnavn på kartet.

I år er det 300 år siden kong Karl XII ga ordre om at general Armfeldt skulle rykke inn i Trøndelag. Målet var å erobre Trondheim i løpet av seks uker. Vi har lett etter spor fra karolinerne som du finner igjen i Trøndelag i dag, og i tv-sakene under kan du se resultatet.