Veldig trist og ordentlig morsomt

Varmt og gjensidig omsorgsfullt, men samtidig veldig skrøpelig, forhold mellom mor og datter – formidlet med sorgmunter, poetisk hverdagsrealisme.

Helle Helle beskriver sorg og gleder i en 16 år gammel jentes dagligliv i den språklig mesterlige romanen «De». 

Helle Helle er blitt en fanebærer for moderne nordisk minimalisme. Uten overflødige ord eller omstendelige utflukter, men absolutt ikke uten humor, formidler hun dagligliv og eksistensiell tomhet i utkant-Danmark.