Veldig trist og ordentlig morsomt

Varmt og gjensidig omsorgsfullt, men samtidig veldig skrøpelig, forhold mellom mor og datter – formidlet med sorgmunter, poetisk hverdagsrealisme.

Helle Helle beskriver sorg og gleder i en 16 år gammel jentes dagligliv i den språklig mesterlige romanen «De».  Foto: Foto Kristin Svorte

Helle Helle er blitt en fanebærer for moderne nordisk minimalisme. Uten overflødige ord eller omstendelige utflukter, men absolutt ikke uten humor, formidler hun dagligliv og eksistensiell tomhet i utkant-Danmark.