Vakkert og vondt om narkokrigens start

Annerledes og godt om starten på narkokrigen i Colombia.

Kvinnestyrt klan: Carmiña Martínez er i spissen for familieklanen i annerledes film om dopkrigen i Colombia.  Foto: Mer Film AS

Inspirert av virkelige hendelser er «Birds Of Passage» en dopthriller helt utenom den vanlige. Den er laget av folkene bak jungeleposet «Embrace The Serpent» (2015) som ble vist på Kosmorama. Som den har denne filmen en etnografisk tilnærming til sitt materiale, med blikk på levesett og kultur. Samtidig er filmen adskilling mer handlingsdrevet og fargesprakende enn jungelreisen i svart-hvitt.