Kulturskolen har for lite plass - truer med å flytte ut av Olavshallen

Kulturskolen har vokst med over 70 prosent de siste 30 årene, men har fremdeles de samme arealene i Olavshallen som da de flyttet inn.

Kulturskolen ønsker å være i Olavshallen, men må vurdere andre lokaler om de ikke får større plass.   Foto: Morten Antonsen

I dag er Trondheim kommunale kulturskole fordelt ut i de forskjellige bydelene med undervisning i grunnskolene. I tillegg har de et kulturskolesenter i Midtbyen som er plassert i Olavshallen. I lokalene i Olavshallen har ikke kulturskolen plass til verken scenekunst eller visuell kunst. Kulturskolerektor Vegar Snøfugl sier at hvis de ikke finner en løsning i Olavshallen må de se seg om etter nye lokaler.