Krigshistorie som angår oss alle

Enda en gang gjør trøndersk krigshistorie inntrykk i Leksvik. «Muldvarpen» er et tett og intenst drama.

«Muldvarpen» er sterkt terater i Leksvik. Her er angiveren Karl Adding (Jon Vegard Hovdal) sammen med motstandsmannen Jon Moan (Pål André Hasselvold).  Foto: Knut Rønning

Fjorårets oppsetning på gården Ner-Killingberg i Leksvik gjorde inntrykk på mange. Gårdstunet ble tatt i bruk for å fortelle historien om jødeforfølgelsene i Trøndelag under andre verdenskrig.