Fant middelalderkirkegård og 200 skjeletter på K.U.K.-tomta

13 arkeologer er i sving på hjørnetomta i Kjøpmannsgata. De har gravd frem både kirkegård og bebyggelse fra middelalderen.

Arkeologene har funnet en middelalderkirkegård i Kjøpmannsgata der Kjøpmannsgata ung kunst K.U.K. er under etablering. 13 arkeologer fra NIKU jobber på prosjektet.  Foto: Jorgen Myhr Stokke

I drøyt tre måneder har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) gravd på tomta som er regnet for å være et av de siste sammenhengende områdene i Trondheim sentrum som ikke er utgravd eller utbygd til nå.