- Avtalebrudd dersom Stiklestadspelet ikke blir satt opp neste år

- Det betyr at Verdal kommune står fritt til å finne andre til å sette opp Spelet i stedet, sier fylkesvaraordfører og verdaling Tomas Iver Hallem.

- Hårreisende dårlig forslag: Tomas Iver Hallem mener det er et avtalebrudd dersom Stiklestad nasjonale kultursenter velger å la være å sette opp Stiklestadspelet neste år.   Foto: Morten Antonsen

- Et hårreisende dårlig forslag å la være å sette opp Spelet uten annen begrunnelse enn å spare penger, sier senterpartipolitikeren Tomas Iver Hallem.