Feminismen sett med en moderat manns øyne

Jaså, enda en bitter manns hatske utfall mot kvinner, tenkte jeg ved første blikk på Øystein Stenes nye bok. Men nei, her etterlyser en erklært feminist nyansene i det noen kaller kjønnskrigen.

Stene, oppvokst i Klæbu og Trondheim, står stødig på verdier om likestilling mellom kjønnene når han tar sitt oppgjør med dagens feminisme. Han etterlyser en ny, oppdatert feminisme. Den bør ta sitt utgangspunkt i dokumenterte fakta som viser at på mange områder er det mennene som sitter igjen med taperloddene, mens kvinnene har fått vinnerloddene.