- Det er katastrofalt. Hele faglinjen er truet

Aksjonistene for Drama og teater på NTNU får støtteerklæringer fra hele landet. Men instituttlederen avviser at situasjonen er dramatisk.

Aksjonsgruppa Bevar Teatervitenskap: Leve Drama og teater NTNU forteller at NTNU har i over 40 år utdannet mennesker i hele Norden. F.v. foran Ellen Foyn-Bruun, Helene Kragh Fosse, Tommy Jee Westermann og Audun Mollan Kristoffersen. F.v. bak Hanne-Mette Kongsvik, Lene Helland Rønningen, Barbro Rønning og Christina Rørvik Søhol.  Foto: Privat

Aksjonsgruppa for teatervitenskap består av ansatte, studenter, scenekunstnere og teaterpedagoger. Det er særlig to grunner til at de frykter for framtiden til Drama og teater ved Institutt for Kunst- og medievitenskap, IKM, NTNU: