Sterk og imponerende soloforestilling

Modig og personlig beretning om hun som ble fanget i djevelens listige garn, og hvordan hun klarte å leve med det.

Mektig og sårbar Wenche Strømdahl formidler en sterk og sårbar personlig historie i Nidarosdomens mektige ramme.   Foto: Terje Visnes

Dømt til evig fortapelse går umiddelbart inn i forestillingens kjerne.