Her kan det bli nytt museum for kunst og design

Tomtealternativene for et nytt museum for kunst og design i Trondheim er nå utredet, men verken Torget eller utbygging av Trondheim kunstmuseum ble prioritert.

Dora II, Leüthenhaven, Ladejarlen VGS og Linjegodstomta Nyhavna. Dette er de fire tomtealternativene som nå skal utredes videre som mulig beliggenhet for et nytt museum for kunst og design.  Foto: Michael Schult Ulriksen

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra rådmannen, Trøndelag fylkeskommune og Museene i Sør-Trøndelag (MiST) har utredet 24 mulige tomter for et nytt museum for kunst og design i Trondheim. Nå har de landet på fire alternativ som skal utredes videre, nærmere bestemt Dora II, Leüthenhaven, Linjegodstomata på Nyhavna og Ladejarlen videregående skole.