Blodig lovende

Endelig en ny krimforfatterstemme fra Trondheim. Gelleins debut er blodig og lovende.

Lovende Hanne Gellein har ennå litt å gå på når det gjelder forfatterautoritet og særegenhet, men debuten «Alle fugler små» lover godt.  

Det er fortsatt for langt mellom gode krimromaner med handling satt i nåtid i Trondheim. Etter «gullalderen» med Skagen, Småge og Lind, har Jørgen Brekke vært tilnærmet enerådende på markedet med sine historier om politibetjent Odd Singsaker.