Strålende spionfortelling

Spennende og drivende godt fortalt om spionasje og den kalde krigen.

Fremtidig klassiker Ben MacIntyre har skrevet en svært god dokumentarbok om spionasje under den kalde krigen.  


Spillet mellom supermaktene USA og Russland har preget hele etterkrigstiden, ikke minst under sovjettiden.