Enhver likhet med virkeligheten er neppe tilfeldig

Dels en motroman av en motroman, men mest en allmenn og sterk historie om sår i barndommen som aldri gror og en morskjærlighet som kanskje ikke tåler alt.

Sterk oppfølger Vigdis Hjorths «Er mor død» fortsetter der debatten rundt romanen «Arv og miljø» slapp.  Foto: Kristin Slotterøy

«Arv og miljø» fra 2016 er Vigdis Hjorths mest kontroversielle, sterkeste og vel også beste roman.