Revolusjonens barn som fant ro i gudstroen

Tania Michelet har skrevet sin beretning om å vokse opp hos de revolusjonære i AKP (m-l) og om veien til gudstro og voksendåp.

Tania Michelet vokste opp med foreldre som stod på og jobbet utrettelig for «saka», revolusjonen.  Foto: Rune Petter Ness

Hun er datter av nå avdøde Jon Michelet og Bente Lippe, to revolusjonære journalister som på slutten av 1960-tallet jobbet sammen i Klassekampen. Det var den gang avisen var partiorgan for Arbeidernes Kommunistiske Parti (marxist-leninistene). AKP ble aldri noe bredt folkeparti, for å si det mildt, men medlemmene klarte å få mye sterkere innflytelse over deler av sin generasjon enn partiets størrelse skulle tilsi. Tania Michelet gir et avslørende innblikk i de rødes familieliv.