Clooney i Arktis

Eksistensiell sci-fri fra Arktis og verdensrommet tar seg is over hodet.

Is i barten: George Clooney som Dr. Lofthouse.  Foto: NETFLIX