Skal undersøke flere enn millionsøkerne

Kulturrådet vil gjøre en grundig kontroll av kulturaktører som har søkt om tett oppunder én million kroner i kompensasjon.

Det er Kulturrådet som behandler søknader som kommer inn til kompensasjonsordninga for kultursektoren.  Foto: Ilja Hendel

Det kom inn 1511 søknader om kompensasjon etter festivalsesongen i fjor. I ettertid ble det klart at alle kulturaktører som ba om over én million kroner i koronastøtte ble tatt ut til en grundigere kontroll.