Søkelys på tabulagt del av krigshistorien

Fascinerende både som tidsbilde av kaotiske etterkrigsår, og som selvportrett av en generasjon som gikk ut av krigen med kraftige traumer.

Max Manus er kanskje Norges største krigshelt; at hans appell har lang holdbarhet ble bekreftet av den enorme suksessen til spillefilmen fra 2008 som bar hans navn.