Savner faste rom: – Når vi kommer på jobb, opplever vi å bli tatt imot som besøkende

Kulturskolelærere i Trondheim kommune savner faste arbeidsrom, der de kan forberede seg til undervisning.

John-Arve Viset og Geir Olav Aslaksen jobber begge som kulturskolelærere, og mener at dagens ordning ikke er tilstrekkelig ved flere skoler.  Foto: Mariann Dybdahl

John-Arve Viset har vært kulturskolelærer i Trondheim siden 1991. Som kulurskolelærer jobber han på flere skoler i kommunen, og bekrefter at det å finne arbeidsrom kan være utfordrende.