Akevittens dag:

Akevittens far var dansk og bodde i Bergen

Norsk akevitt fremstilles av norske poteter, og skal drikkes temperert. Helst fra cognacglass, ifølge ekspertene.

Gunnar H. Lysholm, er etterkommer av Jørgen B. Lysholm, som ble internasjonal kjendis da han etablerte Jørgen B. Lysholms brænderi i 1821. Her får etterkommeren første smak av jubileumsakevitt i anledning 200 års jubileet, sammen med Kari Frøseth i Norske akevitters venner, servert av Jørn Erik Norangshol.   Foto: Kim_Nygaard

Akevittens opphavsmann het Eske Bille og var dansk adelsmann og høvedsmann på Bergenhus. Han framstilte aqua vitae - livets vann, med urter fra sin kones urtehage.