Derfor ble Torstein Flakne «bigamist»

Torstein Flakne hadde vært trofast mot sin miss Gibson helt siden de to ble kjent i 1978. Men for et par år siden skjedde det noe.

Det var ikke lenger nok med én: Torstein Flaknes kjærlighetsforhold til miss Gibson har vart i over 40 år. Nå er de tre, nå har hun fått selskap av en mer velholdt rødtopp.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Torstein og miss Gibson har vært med på utrolig mye sammen gjennom disse årene.