Koronasøknaden:

Mener at Sommerfæstivalens klage skal avslås

Kulturrådet avviser klagen fra Sommerfæstivalen AS.

Kulturrådet behandler søknader til kompensasjonsordningen for kultursektoren. De har besluttet å omgjøre sitt eget vedtak om å gi koronastøtte til Sommerfæstivalen AS.   Foto: Ilja Hendel

Dermed sendes saken videre til klagenemnda for en siste vurdering.