De ønsker seg et nytt museum der de kan stille ut Picasso

Museumsledelsen har ambisjoner om 11 000 kvadratmeter med visningsrom, kafè, restaurant, bibliotek og verksteder.

MiST-direktør Karen Espelund, museumsdirektør Johan Börjesson og museumsdirektør Sissel Guttormsen har ambisiøse målsettinger på vegne av kunsten og ønsker seg større areal for både samlingsutstillinger og skiftende utstillinger.  Foto: Richard Sagen

Vi møter Karen Espelund, direktør for Museene i Sør-Trøndelag, MiST, sammen med Johan Börjesson, direktør for Trondheim kunstmuseum, og Sissel Guttormsen, konstituert direktør for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.