- Jeg tror det blir en voldsom skuffelse i kulturbransjen, dersom Trondheim kommune ekskluderer dem fra ordningen

I tirsdagens formannskapsmøte skal politikerne vedta om bedrifter med skjenkebevilling skal prioriteres når flere titalls millioner blir fordelt.

- Vi kan ikke risikere å miste fagfolk på teknisk side. Det er bare å se til Lydteamet AS i Bodø som gikk konkurs, de er leverandører til alle store festivaler og turneer. Nå står Nord-Norge foran et kjempeproblem dersom de ikke får etablert tilsvarende på nytt, ser Creos forbundsleder Hans Ole Rian.   Foto: Ihne Pedersen

I saksframlegget fra kommunedirektøren om tildeling av statlig tilskudd på til sammen 44 801 000 kroner, er prioriteringen klar. Midlene skal fordeles til lokalt næringsliv i Trondheim, som har vært særlig hardt rammet av koronapandemien, og bedrifter med skjenkebevilling blir prioritert.