Mener de bør bygge nytt for å få støtte: - Oppsiktsvekkende, svarer politiker

Mist mener det er lettere å få penger til et nytt bygg på Leüthenhaven, fremfor utbygging i Munkegata.

De tre alternativene til nytt kunstmuseum ligger på Dora II (f.v.), Leüthenhaven og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.   Foto: Illustrert av Dyrvik Arkitekter og Christian Pagh

Ellen Tveit Klingenberg, styreleder i Museene i Sør-Trøndelag, Mist, mener at det kan være enklere å få statlig finansiering til nytt museum på Leüthenhaven, fremfor de andre alternativene. Én av grunnene er at det på Leüthenhaven eventuelt må bygges et helt nytt bygg, mens det ved de andre to alternativene, er snakk om en rehabilitering av eksiterende bygg og tilbygg.