Ber om ny utredning: - Det overrasker oss

Kommunedirektøren ønsker nok en utredning før politikerne skal ta en endelig beslutning om det nye museet.

Kommunedirektøren ønsker nok en utredning av de tre alternativene til nytt kunstmuseum. Alternativene er Dora II (f.v.), Leüthenhaven og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum.   Foto: Illustrert av Dyrvik Arkitekter og Christian Pagh

Museene i Sør-Trøndelag, Mist, bestemte seg allerede før jul i fjor at de ønsket å bygge et helt nytt museum på Leüthenhaven, der de i dag først og fremst er parkeringsplasser. Flertallet av politikerne Adresseavisen har snakket med har imidlertid signalisert at de ønsker å se mer på andre løsninger. De har etterspurt en grundigere utredning og flere ønsker å gå for null pluss-alternativet, som innebærer å bruke dagens to museumsbygg, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum.