Portrettet: Jan Egeland

En ganske god mann

I tillegg til jobben med å hjelpe verdens flyktninger, skal han skape fred i Syria. Innimellom rekker Jan Egeland å bekymre seg for egen vedhogst.

Portrett Jan Egeland 

Hadde jeg lest alt som skrives om meg selv, hadde jeg gått inn i en dyp depresjon.