Før og nå

Jernbanestasjonen 1956 og 2015

Stadsingeniør Carl Adolf Dahl voktet lenge over sitt storverk på Brattøra og kunne stolt konstatere at alt var bygd etter hans plan og var fulgt opp av byens ingeniører.

Hit til «Jernbanen» kom trikken fra Øya i 1913 og Singsakertrikken i 1927. Selv kom han på sokkel i juni 1930 etter et initiativ av Selskabet for Trondhjems Bys Vel. Statuen var laget av billedhuggeren Stinius Fredriksen og sto midt i sporveissløyfen slik at passasjerene med trikken til stadighet og fra alle kanter kunne beundre mannen som fremfor noen hadde skapt den nye og moderne byen.