Norges Bank 200 år:

Riksregaliene «gjemt»i bankbod i 1940

Når kong Harald kaster glans over Norges Banks 200-årsjubileum tirsdag, er det ingen selvfølge at kronregaliene befinner seg i Erkebispegården.

Mauds krone: Dronning Maud bar denne kronen under den siste norske kroningen i 1906. I dag er den å se i Riksregalieutstillingen i Erkebiskegården. 

De norske kongekronene kunne lett ha havnet i tysk eie. Under krigen var de stuet vekk på et lite lager i Norges Banks gamle lokaler i Trondheim, men godt gjemt var de ikke.