En klem for Yamama

Det er barnelatter og lek. Det er tryggheten innenfor. Men rett utenfor ligger helvete. Det er ikke mer enn tre mil til Syria.

Moderne maskineri: Mye skal fungere i en leir med over 80 000 innbyggere. Som første leir i verden har Zaatari tatt i bruk iris-skanner for å registrere beboerne. Her får Bjarne Brøndbo, kona Lise Greftegreff, og Eivind og Lisbeth Berre omvisning. Øyeskanneren sees til venstre i bildet. - Alt registreres, antall unger, alder på ungene, hva de trenger. Et helt sinnssykt opplegg, sier Bjarne Brøndbo. 

DDEs Bjarne Brøndbo og Eivind Berre har denne høsten vært på en reise langt fra den norske landeveien. De har reist langs en annen vei, sett en annen side av livet. De har vært i flyktningleiren Zaatari i Jordan, tre mil sør for grensen til Syria. Og de har møtt Yamama.