Plastposens forbannelse

Det er for seint å befri Willy når han ligger død på en strand langs norskekysten.

- Paper or plastic?