Biskop Herborg Finnset i portrettet:

Singel biskop

- Du skal ha litt gøts for å sjekke opp en biskop, ler Herborg Finnset. Hun er den første biskopen med sivilstatus «skilt» som vigsles.

Støtter samene: Herborg Oline Finnset støtter sørsamenes kamp mot vindmøllepark på Fosen. Hun mener også det er viktig å få på plass en «sannhetskommisjon» som kan granske hva som skjedde under fornorskningen. Her møter hun pressen i Øysteinssalen i Erkebispegården etter utnevenelsen. 

Men egentlig hadde hun sett fram til noe annet.