Adresseavisen 10. juli 1767

Salmebok med sølvspenner mistet ved Domkirken - finnerlønn utloves

«De som måtte have fundet samme, ombedes imod en convenable findeløn at levere den paa Adresse-Contoiret»

Salmebok med sølvspenner fra 1700-tallet: På denne tiden var bøker svært kostbare og forbeholdt de rikeste i samfunnet. Sølvspennene og de personlige initialene på salmeboken som etterlyses i Adresseavisen signaliserer at eieren var en velholden person. Vedkommende har også betalt en relativt høy sum for å få annonsen på trykk.  

Under overskriften ”Bortkomne Sager” i Adresseavisen den 10.juli 1767 kan vi lese at ”Fjerde Søndag efter påske er underveis fra Dom-Kirken efter aftensang, tabt en psalme-bog med sølvspender, paa hvilke stode bogstaver M: R: og A: M: L:; de som måtte have fundet samme, ombedes imod en convenable (*passende) findeløn at levere den paa Adresse-Contoiret.”