Adresseavisen 250 år - 24. juli 1767

Stum mann med bannesyke fikk taleevnen tilbake: Konfirmeres i en alder av 40 år

Mistet taleevnen som 14-åring.

Under overskriften ”Sælsomheder” i Adresseavisen 24. juli 1767, kan vi lese at ”Ole Jensen i Geitveiten her i Byen, som i lang tid har været målløs og enda er contract, og for hvilken der af Prædike-Stolen i vor Frue-Kirke bliver bedet, har for 6 uger siden begynt at tale.